Koivumetsä

Koskitukki puunhankinta

Laadukas ja monipuolinen puukauppakumppani

Koskitukki Oy on Koskisen konsernin puunhankintayritys. Koskitukin tehtävänä on hankkia Koskisen konsernin tarvitsema puuraaka-aine. Vuosittain hankittava puumäärä on n. 1,5 milj. kuutiometriä. Merkittävimmät puutavaralajit ovat kuusi-, mänty- ja koivutukki. Lisäksi toimitamme puuta monille muille tehtaille eteläisessä Suomessa. Puunhankinnan ohella Koskitukki Oy vastaa konsernin metsätiloista sekä huolehtii myös useiden yksityisten metsänomistajien metsien hoidosta. Koskitukki.fi -verkkopalvelusta löydät lähimmän Koskitukin puunostajan ja muuta tietoa puunhankinnastamme.

Kuusen runko
Männyn runko
Koivun runko