Koivumetsä

Koskitukki puunhankinta

Laadukas ja monipuolinen puukauppakumppani

Koskitukki Oy on Koskisen konsernin puunhankintayritys. Koskitukin tehtävänä on hankkia Koskisen konsernin tarvitsema puuraaka-aine. Vuosittain hankittava puumäärä on n. 1,8 milj. kuutiometriä. Merkittävimmät puutavaralajit ovat kuusi-, mänty- ja koivutukki. Lisäksi toimitamme puuta monille muille tehtaille eteläisessä Suomessa. Puunhankinnan ohella Koskitukki Oy vastaa konsernin metsätiloista sekä huolehtii myös useiden yksityisten metsänomistajien metsien hoidosta.

Lisäksi Koskitukki on eteläisessä Suomessa merkittävä metsäenergian ostaja ja toimittaja paikallisille lämpö- ja sähkölaitoksille ja Koskisen omille tehtaille.

Koskitukki.fi -verkkopalvelusta löydät lähimmän Koskitukin puunostajan ja muuta tietoa puunhankinnastamme.

Kuusen runko
Männyn runko
Koivun runko