MERKITYKSELLINEN TYÖ

Haluamme Koskisen konsernin olevan mukava ja turvallinen työpaikka, jossa jokaisen työ tuntuisi mahdollisimman merkitykselliseltä. Merkityksellinen työ muodostuu erinomaisista työskentelyedellytyksistä, oikeudenmukaisesta kohtelusta, jatkuvasta osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden takaamisesta. Koskisen konserni on yhtä vahva kuin henkilöstömme.

Henkilöstön ikäjakauma (%)

Työsuhteen kesto (%)

Kotimaan henkilöstö kotikunnittain (%)

Koskisen OyMerkityksellinen työ

MERKITYKSELLINEN TYÖ


 

Haluamme Koskisen konsernin olevan mukava ja turvallinen työpaikka, jossa jokaisen työ tuntuisi mahdollisimman merkitykselliseltä. Merkityksellinen työ muodostuu erinomaisista työskentelyedellytyksistä, oikeudenmukaisesta kohtelusta, jatkuvasta osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden takaamisesta. Koskisen konserni on yhtä vahva kuin henkilöstömme.

Tavoitteena motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

Pyrimme pääsääntöisesti Koskisen konsernissa tekemään toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Vuokratyövoimaa käytämme vain erityistapauksissa. Suurin osa työsuhteistamme on kokoaikaisia.

Huomioimme työntekijöidemme elämäntilanteet ja joustamaan tarpeiden mukaan työaikajärjestelyillä sekä erilaisilla perhevapailla ym. Eläkkeelle siirtymistä helpotamme osa-aikaeläkkeen mahdollistamisella. Tuemme työntekijöidemme työkykyä tarpeen vaatiessa kevennetyllä työllä tai mahdollisuudella siirtyä toisiin tehtäviin. Kannustamme työntekijöitämme myös työnkiertoon.

Työmatkamme on turvattu matkavakuutuksella ja urheilutapahtumia varten meillä on käytössä urheiluvakuutus. Etätyössä meillä on lakimääräistä laajempi etätyövakuutus käytössä Suomessa. Työntekijöillemme on neuvoteltu erilaisia alennuksia paikallisiin yrityksiin mm. optikko- ja rengasliikkeisiin. Työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi meillä on tarjolla paljon erilaisia terveyttä edistäviä työsuhde-etuja.

Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta

Henkilökunnastamme joka kolmas on ammattitutkinnon suorittanut kisälli tai mestari ja tavoitteena onkin, että mahdollisimman moni olisi ammattitutkinnon suorittanut puun ammattilainen. Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan työn ohessa oppisopimuksella.

Koulutuksen avulla huolehdimme ja varmistamme, että koko henkilökunta on ammattitaitoinen ja motivoitunut. Koulutuksemme jaetaan seuraaviin pääryhmiin:

 • perehdyttäminen ja työnopastus
 • ammatillinen koulutus
 • koulutus tehtäviin, joiden suoritus vaatii erityistä pätevyyttä (esim. ensiapu, työturvallisuuskortti, tulityökortti)
 • työyhteisö / organisaatiovalmennus; ryhmä- ja tiimityötaidot
 • laatu, ympäristö- ja turvallisuuskoulutus

Toteutamme ammatillisen koulutuksen joko sisäisenä koulutuksena tai ostamme sen ulkopuoliselta kouluttajalta. Käytämme oppisopimusjärjestelmää koulutuksen järjestämiseksi sekä uusille että nykyisille työntekijöille. Oppisopimuskoulutus on työssä oppimista, jota tietopuolinen koulutus tukee.

Oppisopimuskoulutus on tutkintotavoitteista koulutusta. Suoritettavia tutkintoja ovat mm.

 • saha- tai levyteollisuudenperustutkinto
 • ammattitutkinnot: sahausprosessinhoitaja tai levyprosessinhoitaja, voimalaitos, kunnossapito jne.
 • tekniikan erikoisammattitutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto, tuotekehityksen erikoisammattitutkinto ja myös muut mahdolliset suunnitellusti

Tasapuolisuus ja monimuotoisuus ovat olennainen osa henkilöstöpolitiikkaamme

Tasapuolisuus ja monimuotoisuus ovat konsernissamme tärkeäksi koettuja arvoja ja niiden edistäminen on olennainen osa henkilöstöpolitiikkaamme sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä. Konsernissamme kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen ja takaamme jokaiselle, sukupuolesta tai tehtävästä riippumatta, mahdollisuudet itsensä ja työnsä kehittämiseen. Pyrimme mahdollistamaan työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen erilaisia työaika- ja työskentelymuotoja hyödyntäen niin, että ihmisten eri elämänvaiheet ja tarpeet tulevat hyvin huomioiduiksi. Samasta ja samanarvoisesta työstä suoritettava korvaus on sama työntekijän sukupuolesta riippumatta ja seuraamme tilannetta vuosittain palkkakartoituksilla. Huolehdimme siitä, että työntekijä ei joudu kiusaamisen, syrjinnän, sukupuolisen ahdistelun tai muunkaan häirinnän kohteeksi. Palvelusuhteidemme ehdot ja työolot perustuvat tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen.

Työsuhteistamme 54 % ovat kestäneet yli 10 vuotta. Toimihenkilöiden työsuhteiden kesto on hivenen työntekijöiden työsuhteita pitempi, mikä selittynee työn erilaisilla kuormittavuuksilla. Naisten osuus pysyy suhteellisen vakaana vuodesta toiseen eikä vaihtelee paljonkaan ikäluokittain. Naisia on n. neljännes koko henkilöstömäärästä.

Henkilöstömme keski-ikä on 41,7.

Työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on meille tärkeää

Käytössämme on monipuolinen työterveyshuolto omissa tiloissamme suurimmalla tehdasalueellamme. Työterveyshenkilökuntamme tuntee työn sisällön ja työolosuhteet ja pystyy näin parhaiten tukemaan työssä jaksamista. Käytössämme on tarvittaessa työfysioterapeutin, työohjaajan ja työpsykologin palvelut. Hierontaa tarjoamme Smartum-tuen muodossa.

Kannustamme työntekijöitä pitämään itse huolta terveydestään. Tarjoamme esimerkiksi taloudellista tukea tupakanvierotuslääkkeisiin maksamalla 50 % kustannuksista. Konsernin työhyvinvointityöryhmä huolehtii ja organisoi erilaisia työkykyä ylläpitäviä toimintoja.

Henkilöllämme on käytössä Järvelässä kuntosali omatoimiseen liikuntaan. Vuoden 2019 aikana kehitämme henkilöstöllemme työhyvinvointia kehittäviä hankkeita yhdessä työeläkeyhtiöidemme kanssa. Konsernissa on käytössä omailmoitusmenettely, joka mahdollistaa kolmen poissaolon flunssan, vatsataudin tai migreenin takia.

Konsernissamme järjestetään vuosittain henkilöstötyytyväisyystutkimus. Tutkimustulokset käydään läpi yksiöittäin ja niiden mukaan valitaan aihe, jota lähdetään kehittämään. Henkilöstöhallinto on mukana tutkimustulosten purkutilanteessa ja seuraa tuloksia.

Vuonna 2019 vastausaktiivisuus oli 59 % ja nousi hieman edellisvuoden tasosta. Kokonaisarvio oli 3,71 mikä on tuloksena pääosin parempi kuin teollisuuden vertailuaineiston tulostaso. Pitemmän tähtäimen tyytyväisyystavoitteemme on 3,9 ja työtä sen eteen tehdään konserninlaajuisesti.

Yhtiötason tavoitteet
 • Sairauspoissaolot 3 % pitkällä tähtäimellä, vuoden 2019 loppuun mennessä 3,5 %.
 • 3 turvallisuushavaintoa / henkilö 12 kuukauden aikana ja yli 75 % henkilöstöstä on tehnyt vähintään yhden turvallisuushavainnon viimeisen 12 kuukauden aikana
 • Henkilöstötyytyväisyyskyselyn kokonaisindeksin parantuminen tasolle 3,9 vuoden 2020 alkuun mennessä ja vastausprosentti yli 80 % henkilöstöstä
Toteuma vuonna 2018
 • Sairauspoissaolot 4,1 %
 • Henkilöstötyytyväisyyskyselyn kokonaisindeksi 3,71
Koskisen - web decoration
Koskisen - web decoration

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat puualan uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

TULE MEILLE TÖIHIN

Tule Koskiselle tekemään töitä puun ammattilaisten kanssa!

Katso avoimet työpaikat

Page-contacts.php

Ylös