ENERGIA

Energian käyttöömme liittyvät olennaisesti energiatehokkuuteen panostaminen sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen.

Kokonaisenergian kulutus (kWh) suhteutettuna tuotantomäärään (m³)

Biopolttoaineiden osuus energiantuotannossa (%)

Koskisen OyVastuullisuusEnergia

PANOSTAMME ENERGIATEHOKKUUTEEN


 

Energian käyttöömme liittyvät olennaisesti energiatehokkuuteen panostaminen sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen. Energiatehokkuuden osalta olemme liittyneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Uusiutuvan energian käyttöä taas on lisännyt biopolttoainetta hyödyntävä lämmöntuotanto.

Tavoitteena energiatehokkuuden jatkuva parantaminen

Olemme liittyneet vuonna 2016 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen ja sen energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan. Energiatehokkuuden haasteena ovat olleet vaikea taloustilanne ja siitä seuranneet tuotannon seisakit. Tuotantoyksiköiden yhteenlaskettujen tuotantomäärien suuruus vaikuttaa myös energian kulutukseen tehostavasti. Energiankulutuksen vähentämiseksi työntekijöitämme on ohjeistettu mm. välttämään koneiden tyhjäkäyntiä ja sammuttamaan laitteet ja valot, joita ei käytetä. Lisäksi valaistuksessa pyritään hyödyntämään energiatehokasta LED-valaistusta. Ulkoilman lämpötila vaikuttaa oleellisesti lämpöenergian tarpeeseen. 2018 ensimmäinen vuosineljännes oli kokonaan kylmää pakkaskautta.

Yhtiötason tavoite

Kokonaisenergiankulutus vähenee 4 % vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna (energiatehokkuussopimukseen liittyvät tavoitteet).

Toteuma vuonna 2018

Kokonaisenergiankulutus tuotettua kuutiota kohden (kWh/m³) on kasvanut 1,8 % vuoden 2015 tasoon verrattuna.

Uusiutuvaa energiaa oman toimintamme sivutuotteista

Koskisen Järvelän laitoksillemme tuotetaan lämpöenergiaa Lahti Energian (Koskipower Oy) omistamilla pääkattilalaitoksilla (Koskipower- ja Sermet-kattilat). Polttoaineena käytetään pääasiassa Koskisen toiminnan sivutuotteina syntyviä puuperäisiä polttoaineita. Tällöin lämmöntuotannossa päästään yleisesti noin 95 % biopolttoainetasolle. Lisäksi käytössä on kuusi varakattilaa, joiden polttoaineena on polttoöljy. Näitä varakattiloita käytetään vain, mikäli pääkattiloiden toiminnassa on ongelmia. Koskipower-lämmöntuotantolaitoksen valmistumisen myötä vuodesta 2006 eteenpäin on havaittavissa selvä kasvu uusiutuvan energian osuudessa koko lämpöenergiantuotannostamme. Koskipower Oy:n lämpöenergiasta suurin osa käytetään omilla tuotantolaitoksillamme. Osa lämpöenergiasta myydään myös tehdasalueen ulkopuolelle kaukolämpönä. Hirvensalmen toiminnoille saamme tarvitsemamme lämpöenergian omista, KPA Unicon Service Oy:n ylläpitämistä puu- ja öljykattiloista.

Yhtiötason tavoite 2018 – 2020

Biopolttoaineiden osuus vähintään 98 % lämmöntuotannossa.

Toteutuma vuonna 2018

Biopolttoaineiden osuus 96,9 % lämmöntuotannossa.

Koskisen - web decoration
Koskisen - web decoration

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat puualan uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

TULE MEILLE TÖIHIN

Tule Koskiselle tekemään töitä puun ammattilaisten kanssa!

Katso avoimet työpaikat

Page-contacts.php

Ylös