KIERRÄTYS

Jätemäärän vähentämiseksi pyrimme tarkkaan lajitteluun, jonka avulla kaatopaikkajätteen määrä saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena. Jätteiden lajittelu säästää luonnon lisäksi myös kustannuksia, sillä esimerkiksi energiajätteen käsittely on noin kaksi kertaa edullisempaa kuin kaatopaikkajätteen.

Energiajätteen osuus kaatopaikka- ja energiajätteen yhteismäärästä (%)

Järvelän toimintojen vaarallinen jäte (tonnia)

Koskisen OyVastuullisuusKierrätys

TAVOITTEENA JÄTEMÄÄRÄN JA ERITYISESTI KAATOPAIKKAJÄTTEEN VÄHENTÄMINEN


 

Jätemäärän vähentämiseksi pyrimme tarkkaan lajitteluun, jonka avulla kaatopaikkajätteen määrä saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena. Jätteiden lajittelu säästää luonnon lisäksi myös kustannuksia, sillä esimerkiksi energiajätteen käsittely on noin kaksi kertaa edullisempaa kuin kaatopaikkajätteen. Kierrätettävistä ja hyödynnettävistä jätejakeista erilliskeräämme mm. pahvi-, paperi- ja metallijätteen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun.

Toteutuma vuonna 2017

Järvelän ja Vierumäen osalta energiajätteen osuus kaatopaikkajätteen ja energiajätteen yhteismäärästä 40,2 %, eli tilanne hieman parantunut verrattuna edelliseen vuoteen.

Toteutuma vuonna 2018

Järvelän ja Vierumäen osalta energiajätteen osuus sekajätteen ja energiajätteen yhteismäärästä 39,1 % eli tilanne hieman huonontunut edelliseen vuoteen nähden mutta parempi kuin vuosina 2014-2016.

Pyrimme vähentämään vaarallisen jätteen määrää

Toiminnassamme syntyvä vaarallinen jäte toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn Fortumille Riihimäelle. Toiminnassamme syntyviä, vaaralliseksi jätteeksi luokiteltuja jakeita ovat mm. liimajäte, öljyjäte, loisteputket ja akut.

Vähemmän jätettä ja päästöjä

Huolehdimme tuotannossa syntyvien jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä. Seuraamme jatkuvasti syntyvien jätteiden määrää ja teemme toimenpiteitä vähentääksemme kaatopaikkajätettä. Osoituksena tästä olemme mukana Ympäristöministeriön kestävän kehityksen haasteessa sitoumus2050.fi.

Koskisen Oy, sitoumus2050.fi

Suuret investointimme energiantuotantoon ja päästöjen vähentämiseen ovat vaikuttaneet yhtiön kokonaispäästöihin huomattavan paljon. Koskisen oman bioenergiavoimalan ansiosta biopolttoaineesta tuotetun lämpöenergian määrä on noussut 2000-luvulla 74 prosentista yli 90 prosenttiin.

Suurin osa tuotteistamme ja paketointimateriaaleistamme ovat kierrätettäviä. Huolehdimme myös tuotteidemme ympäristöystävällisyydestä ja siksi olemme etulinjassa toteuttamassa kansainvälisiä sopimuksia.

Koskisen - web decoration
Koskisen - web decoration

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat puualan uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

TULE MEILLE TÖIHIN

Tule Koskiselle tekemään töitä puun ammattilaisten kanssa!

Katso avoimet työpaikat

Page-contacts.php

Ylös