PÄÄSTÖT

Tarkkailemme aktiivisesti päästöjämme ilmaan ja pyrimme jatkuvasti vähentämään niiden määrää. Useiden ilmansaasteiden osalta olemmekin saavuttaneet hyviä tuloksia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Melusaasteen tilanne vaihtelee, mutta pyrimme puuttumaan melua aiheuttaviin kohteisiin heti niiden ilmetessä.

Järvelän toimintojen hiilidioksipäästöt fossiilisista polttoaineista (tonnia)

Järvelän toimintojen päästöt ilmaan (tonnia)

Koskisen OyVastuullisuusPäästöt

TAVOITTEENA PUHDAS JA HILJAINEN YMPÄRISTÖ


 

Tarkkailemme aktiivisesti päästöjämme ilmaan ja pyrimme jatkuvasti vähentämään niiden määrää. Useiden ilmansaasteiden osalta olemmekin saavuttaneet hyviä tuloksia ja kehitystyö jatkuu edelleen. Melusaasteen tilanne vaihtelee, mutta pyrimme puuttumaan melua aiheuttaviin kohteisiin heti niiden ilmetessä.

Melun vähentäminen parantaa sekä työntekijöiden että lähiseutujen asukkaiden hyvinvointia

Järvelän Tehdastien tehdasalueemme sijaitsee aivan Kärkölän keskustan tuntumassa. Tämän vuoksi kiinnitämme melun hallintaan erityistä huomiota taajaman asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Polttomurskaus on yksi eniten melua tuottavista toiminnoistamme, ja haitan vähentämiseksi on jo kauan pyritty etsimään sopivia ratkaisuja, muun muassa meluesteillä sekä rajaamalla polttomurskaus tiettyihin kellonaikoihin. Vuonna 2014 yhteydenottoja aiheutti myös sahalaitoksen uusi kuljetin, jonka aiheuttama melu saatiin kuitenkin poistettua pienillä muutoksilla. Vuonna 2015 ja 2016 meluun liittyvän yhteydenoton syynä oli pinnoitustehtaalta ulos kantautuva melu. Tämä ongelma ratkaistiin sulkemalla tuotantohallin ovet yön ajaksi. Vuonna 2017 ei ollut meluun liittyviä yhteydenottoja. Vuonna 2018 on laadittu aikataulutettu meluntorjuntasuunnitelma, joka keskittyy erityisesti Tehdastien alueelta pohjoisen suuntaan kantautuvaan meluun. Em. meluntorjuntasuunnitelma on esitetty viranomaiselle 20.6.2018 jätetyn ympäristölupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä.

Ilmastoystävällinen raaka-aine

Konsernimme on osaltaan mukana talkoissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Merkittävä etu liiketoiminnassamme on uusiutuva ja hiiltä sitova pääraaka-aineemme – puu. Yhteyttäessään puu sitoo ilmasta hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun pitkäksi aikaa. Kestävissä puutuotteissa hiili pysyy myös sitoutuneena tuotteen koko elinkaaren ajan. Lämmöntuotannossa tavoitteenamme on pitää fossiilisten polttoaineiden käytön osuus mahdollisimman alhaisena ja näin vähentää muodostuvia hiilidioksidipäästöjä. Järvelän molempien tehdasalueiden lämpölaitokset kuuluvat päästökaupan piirin, joten niiden toimintaan kuuluvat päästökauppalain mukainen tarkkailu ja raportointi sekä ulkopuolinen auditointi. Osasta tuotteitamme on jo laskettu hiilijalanjälkiä ja tavoitteenamme on laajentaa hiilijalanjälkilaskennat koko konsernin tasolle.

Päästöjen seuranta mahdollistaa kehityskohteiden havaitsemisen

Koskisen Järvelän tehdasalueiden toiminnassa syntyy päästöjä ilmaan tuotannon prosesseissa sekä energiantuotannossa. Näihin päästöihin kuuluvat rikkidioksidi (SO²), typen oksidit (NOx), VOC-päästöt (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ja hiilidioksidi (CO²), sekä hiukkaspäästöt. Seuraamme ja pyrimme jatkuvasti vähentämään päästöjä. Etenkin rikkidioksidipäästöjen osalta olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia vuosina 2004 – 2017.

Formaldehydipäästöjen osalta CARB (California Air Resources Board), on myöntänyt vanerituotteillemme vapautuksen formaldehydipäästöjen ulkopuolisesta auditoinnista.  Syynä tähän on vähäpäästöisten hartsien (ultra-low-emitting formaldehyde, ULEF) käyttö vanerituotteissamme, jolloin täytämme johdonmukaisesti CARB:n tiukimman standardin (Phase 2) vaatimukset.

Koskisen - web decoration
Koskisen - web decoration

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat puualan uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

TULE MEILLE TÖIHIN

Tule Koskiselle tekemään töitä puun ammattilaisten kanssa!

Katso avoimet työpaikat

Page-contacts.php

Ylös