REILUT KUMPPANUUDET

Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat. Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja toiveita herkällä korvalla. Perheyhtiönä kykenemme nopeisiin ja joustaviin päätöksiin.

Koskisen OyVastuullisuusReilut kumppanuudet

LAATUKETJUMME TÄRKEIN LENKKI ON ASIAKAS


 

Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaat. Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja toiveita herkällä korvalla. Perheyhtiönä kykenemme nopeisiin ja joustaviin päätöksiin. Sitoudumme projekteihin ensi kontaktista ja etsimme tehokkaasti optimaalisinta ratkaisua. Käsissämme ja koneissamme puu saa miljoonia eri muotoja. Kestävän toimintamme periaatteita ovat laadukas, pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen toimintatapa, pitkälle kehittynyt tuotantokoneisto sekä tarkat laadunvarmistusmenetelmät.

Autamme asiakkaitamme menestymään kehittämällä heille yksilöllisiä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa heidän omaan liiketoimintaansa. Asiakkaamme arvostavat tuotteidemme ja palveluidemme korkeaa ja tasaista laatua sekä toimitusvarmuutta, asiantuntevuutta ja koskislaista asennetta, joka heijastuu kaikkeen tekemiseemme.

Asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella asiakkaamme pitävät meitä luotettavana kumppanina, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja hyvää palvelua arvostetaan edelleen paljon. Kehityskohteita löytyy kuitenkin mm. toimitusnopeutemme suhteen.

Asiakkaamme ovat tärkein johtamista ja päätöksentekoa ohjaava sidosryhmä. Mittaamme asiakasuskollisuutta suosittelumittarilla NPS, jonka hyödyntämistä kehitämme eri keinoin.

Yhtiötason tavoite

NPS 60

Toteuma vuonna 2019

NPS 55

Asiakassuhteiden pitkäikäisyys on meille kunnia-asia

Asiakastyytyväisyyskyselymme perusteella asiakkaamme pitävät meitä luetettavana kumppanina, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja hyvää palvelua arvostetaan edelleen paljon. Kehityskohteita löytyy kuitenkin mm. toimitusnopeutemme suhteen.

Hankinnoissa painotetaan kestävää kehitystä tukevia valintoja

Hankintatoimemme tavoitteena on edistää yrityksen taloutta ja kehittää hankintojen laadukkuutta ja tehokkuutta. Hankintatoimemme on ennakoivaa ja suunnitelmallista. Huomioimme hankinnoissa taloudellisen, eettisen, sosiaalisen sekä ekologisen kehityksen. Hankintojen suunnittelussa kiinnitämme huomiota kokonais- ja elinkaarikustannuksiin sekä varmistamme hankittavien tuotteiden ja palveluiden taloudellisen ja tehokkaan valvonnan.

Myymme vain eettisesti tuotettuja tuotteita. Valvomme puun alkuperää sekä toimittajiemme vastuullisuutta. Käytämme puun alkuperän jäljitettävyysjärjestelmiä varmistaaksemme, että kaikki käytetty puuraaka-aine on peräisin laillisesti ja eettisesti luotettavasta lähteestä.  Korostamme jäljitettävyyden merkitystä toimittajillemme ja tarvittaessa vaadimme heidän tuotteidensa jäljitettävyyttä. Hankintasopimuksissa edellytämme toimittajilta vastuullisuuden varmentamista.

Suosimme hankinnoissamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita. Samalla edellytämme toimittajiemme ja alihankkijoidemme huolehtivan koko hankintaketjusta ja kaikista väliportaista. Tavoittelemme luotettavaa, kunnioittavaa sekä rehellistä suhdetta toimittajan kanssa, mikä hyödyttää molempia osapuolia.

Pitkäjänteisyys kuvaa suhteitamme metsänomistajiin

Toimimme puunhankinnassa reilusti, pitkäjänteisesti ja kestävän metsänhoidon periaatteita kunnioittaen.  Oma hankintaesimies- ja kumppaniverkostomme tekee tiivistä yhteistyötä metsänomistajien kanssa. Puukauppa ja metsänhoito ovat metsänomistajalle tärkeitä asioita ja niiden tulee sujua varmasti ja kitkattomasti.

Tarjoamme metsänomistajille monipuoliset metsänhoitopalvelut metsän jokaiseen vaiheeseen. Räätälöimme palvelut asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Säännöllisesti puuta meille myyville metsänomistajille tarjoamme merkittäviä puukaupan kumppanuusetuja.

Konsernimme puunhankintayritys Koskitukin asiakkaina on kymmeniä tuhansia yksityisiä metsänomistajia, joita Suomessa on yhteensä yli miljoona. Enemmistö metsänomistajista on vielä haja-asutusalueilla asuvia pariskuntia, eläkeläisiä ja perikuntia, mutta trendi on vähitellen muuttumassa metsien siirtyessä nuoremmille sukupolville. Haluamme ennakoida puunhankinnassa myös tulevien metsänomistajien tarpeet.

Olemme aktiivinen toimija yhteiskunnassa

Konsernimme on kotimainen ja paikallisesti näkyvä työnantaja toimipaikoillaan. Tavoitteenamme on myönteisen yhteistyön aikaansaaminen ja ylläpitäminen sidosryhmiemme suuntaan. Olemme kartoittaneet merkittävimmät sidosryhmämme ja vaikutuskanavamme. Aktiivisuuttamme verkostoissa ohjaavat strategia ja paikalliset tarpeet. Tukitoiminnassamme on myös huomioitu pitkän aikavälin strateginen tarkastelu.

Lisäksi sisäisissä koulutustilaisuuksissa hyödynnämme tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisten verkostojen edustajia. Edunvalvontatoimintamme tapahtuu pitkälti aktiivijäsenyyksiemme kautta.

Yhteistyökumppaneinamme on Lahden ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Gradia, Keulutuskeskus Salpaus, AEL ja Aalto-yliopisto. Toimimme myös edellämainittujen lisäksi yhteistyössä Puumiesten liiton sekä Sahateollisuus ry:n kanssa.

Yhteisön hyväksyntä on ansaittava

Tehtaidemme sijaintipaikkakuntien paikallisyhteisöt ovat merkittävässä asemassa muun muassa hyvien työntekijöiden löytämisen ja pysyvyyden kannalta. Tavoitteenamme on parantaa yhteyksiämme paikallisiin yhteisöihin.

Tämä tapahtuu esim. syksyisin järjestettävän Kumppanuuspäivän muodossa. Teemme myös aktiivisesti yhteistyötä Kärkölän kunnan kanssa, esim. alueen houkuttelevuuden parantamiseksi sekä monia yhteistyöprojekteja alan oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa.

Verkostoituminen auttaa pysymään ajan tasalla toimintaympäristön muutoksista

Olemme aktiivisesti mukana usean eri järjestön toiminnassa. Verkostoitumisen avulla pystymme kehittämään oppimistamme sekä innovoimaan ja vuorovaikuttamaan muiden toimijoiden kanssa.

Olemme jäsenenä seuraavissa verkostoissa
 • Perheyritysten Liitto (PL)
 • Sahateollisuus ry
 • European Organisation of the Sawmill Industry
 • European Panel Federatien (EPF)
 • European Federation of the Plywood Industry (FEIC)
 • Puuinfo

Lisäksi olemme solmineet 3.9.2015 Lahden Ammattikorkeakoulun (LAMK) kanssa puitesopimuksen yhteistyön kehittämiseksi. Sopimus luo mahdollisuuksia laajempaankin kumppanuuteen. Alla listattu muita koulutusyhteistyökumppaneitamme:

 • Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK)
 • Aalto-yliopisto
 • Puumiesten liitto
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • AEL – Elinkeinoelämän koulutuspalvelut
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Koskisen - web decoration
Koskisen - web decoration

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat puualan uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

TULE MEILLE TÖIHIN

Tule Koskiselle tekemään töitä puun ammattilaisten kanssa!

Katso avoimet työpaikat

Page.php

Ylös