TURVALLISUUS

Haluamme luoda turvallisen, viihtyisän, terveyttä edistävän ja kestävän työyhteisön. Kiinnitämme erityistä huomiota ergonomiaan raskaissa työvaiheissa, edellytämme suojavarusteiden käyttöä tuotantotiloissa ja varmistamme turvallisen liikkumisen tehdasalueilla.

Sairauspoissaolot (%)

Tapaturmatiheys LTA1

Turvallisuushavaintojen määrä per henkilö

Koskisen OyVastuullisuusTurvallisuus

TURVALLINEN TYÖYHTEISÖ


 

Haluamme luoda turvallisen, viihtyisän, terveyttä edistävän ja kestävän työyhteisön. Kiinnitämme erityistä huomiota ergonomiaan raskaissa työvaiheissa, edellytämme suojavarusteiden käyttöä tuotantotiloissa ja varmistamme turvallisen liikkumisen tehdasalueilla.

Panostamme työhyvinvointiin tukemalla henkilöstön liikuntaa Smartum-tuella sekä tarjoamalla laajan työterveyshuollon.

Kannustamme henkilöstöä mukaan turvallisuuden kehittämiseen palkitsemalla hyvistä turvallisuusaloitteista. OHSAS 18001 –standardi pitää huolen työterveytemme ja -turvallisuutemme tasosta.

Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen työpaikan

Työturvallisuus ja sen kehittäminen kuuluvat kaikkien työntekijöidemme jokapäiväiseen toimintaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja asennettamme saavuttaaksemme 0-tapaturmaa päämääräämme.  Olemme aloittaneet matkan kohti tätä päämäärää ymmärtäen, että matkaa tavoitteeseen on vielä jäljellä. Tiedämme kuitenkin päämäärän olevan saavutettavissa ja sen eteen teemme nyt ja tulevaisuudessa suunnitelmallisesti turvallisuustyötä.

Suunnitelmalliseen turvallisuustyöhömme kuuluu monialueinen keskittyminen sekä ennakoivaan että korjaavaan turvallisuustyöhön. Ennakoivassa turvallisuustyössä pyrimme estämään vaaratilanteiden, poikkeamien ja työtapaturmien syntymisen. Tähän liittyvät esim. riskien arviointi, turvallisuushavainnot sekä henkilökunnan jatkuva kouluttaminen. Koko henkilökuntamme suorittaa työturvallisuuskorttikoulutuksen. Korjaavassa turvallisuustyössä poistamme välittömästi työympäristöstämme havaitut ja löydetyt vaaran aiheuttajat sekä tutkimme järjestelmällisesti mistä ne ovat aiheutuneet.

Turvallisuutta mittaamme sekä ennakoivan että korjaavan turvallisuustyön osalta. Ennakoivan turvallisuustyön tärkeimpiä mittareita ovat mm. turvallisuushavaintojen lukumäärä sekä tehtyjen työpaikkatarkastusten laajuus. Korjaavassa turvallisuustyössä seuraamme mm. tehtyjen toimenpiteiden nopeutta ja vaikuttavuutta. Työtapaturmissa ensisijaisena mittarina käytämme vuoden 2017 alusta alkaen LTA¹ seurantaa, yksi tai useampi sairauspoissaolopäivä miljoonaa työntuntia kohden. LTA¹ seuranta on kansainvälisesti yhdenmukainen seuranta ja sen avulla työturvallisuutemme seuranta on selkeää ja läpinäkyvää toimintaa.

Olemme aloittaneet matkan kohti 0 –tapaturmaa päämääräämme ja laaja tekemämme turvallisuustyö tulee näkymään jatkossa positiivisena kehityksenä konsernin turvallisuustuloksissa. Nyt se on jo nähtävissä tiettyjen yksiköidemme pitkinä tapaturmattomuus jaksoina.

Yhtiötason tavoite
  • LTA¹ tapaturmatiheys: max. 10 (kaikki 1 pv tapaturmatapaukset / 1 000 000 työtuntia), päämääränä 0 –tapaturmaa
  • Turvallisuushavainnot: 3 turvallisuushavaintoa henkilöä kohden tehtynä
Yhtiötason toteuma vuonna 2018
  • LTA¹ tapaturmatiheys: 17,9 (kaikki 1 pv tapaturmatapaukset / 1 000 000 työtuntia)
  • Turvallisuushavainnot: 2,61 turvallisuushavaintoa henkilöä kohden tehtynä
Koskisen - web decoration
Koskisen - web decoration

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat puualan uutiset ja vinkit suoraan sähköpostiisi.

TULE MEILLE TÖIHIN

Tule Koskiselle tekemään töitä puun ammattilaisten kanssa!

Katso avoimet työpaikat

Page-contacts.php

Ylös